انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


سامانه الکترونیکی نشریات
 
سامانه الکترونیکی نشریات

ادامه مطلب


 

انقعاد قرارداد با سازمان نقشه برداری کشور
 

انعقاد قرارداد ارائه خدمات در خصوص انتشار مقالات برگزیده همایش ژئوماتیک 93

فی مابین سازمان نقشه برداری کشور و انجمن

در فروردین ماه سال جاری انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور قرارداد انتشار مقالات برگزیده همایش ژئوماتیک 93 در دو شماره بهار 93 نشریه علمی-پژوهشی "علوم و فنون نقشه برداری" و نشریه علمی-ترویجی "مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" انجمن در قالب مقررات کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری و اساسنامه نشریات انجمن را امضاء نموده‌اند.

ادامه مطلب


 

شماره سه از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره سه از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد.

شماره سه از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره دو از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره دو از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد

 

شماره دو از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"

 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره یک از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
 

شماره یک از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد

 

شماره یک از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami