انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


شماره چهار از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره چهار از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد.

 

شماره چهار از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"


برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره سوم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"
 

شماره سوم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری" منتشر شد

 

 

شماره سوم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"

 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

خبر تغییر سردبیر نشریات انجمن
 

احتراما به اطلاع  می‌رساند،

 هیئت مدیره انجمن در جلسه مورخ 08/2/1393 با توجه به درخواست آقای دکتر فرهاد صمدزادگان سردبیر محترم نشریات انجمن در خصوص انتخاب فردی جدید به عنوان سردبیر نشریات از زحمات چندین ساله آقای دکتر صمدزادگان در زمینه پیگیری چاپ و انتشار نشریات تقدیر و تشکر نموده و از ایشان درخواست نمودند به عنوان عضو هیئت تحریریه و داور همچنان با نشریات همکاری نمایند.

در این جلسه هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای دکتر یحیی جمور دانشیار آموزشکده نقشه برداری را به عنوان سردبیر جدید نشریات انتخاب نمودند و دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز در جلسه مورخ 31/2/1393 کارگروه فنی و مهندسی با درخواست تغییر سردبیر هر دو نشریه موافقت نموده است.

خبر تغییر سردبیر نشریات انجمن
خبر تغییر سردبیر نشریات انجمن

ادامه مطلب


 

سامانه الکترونیکی نشریات
 
سامانه الکترونیکی نشریات

ادامه مطلب


 

انقعاد قرارداد با سازمان نقشه برداری کشور
 

انعقاد قرارداد ارائه خدمات در خصوص انتشار مقالات برگزیده همایش ژئوماتیک 93

فی مابین سازمان نقشه برداری کشور و انجمن

در فروردین ماه سال جاری انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور قرارداد انتشار مقالات برگزیده همایش ژئوماتیک 93 در دو شماره بهار 93 نشریه علمی-پژوهشی "علوم و فنون نقشه برداری" و نشریه علمی-ترویجی "مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" انجمن در قالب مقررات کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری و اساسنامه نشریات انجمن را امضاء نموده‌اند.

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami