انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


شماره دوم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"
 

شماره دوم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری" منتشر شد

 

شماره دوم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"
برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

تبریک سال نو توسط کمیسیون انجمن ها
 

ادامه مطلب


 

انتشار کتاب کارآفرینی در نقشه برداری
 

ادامه مطلب


 

توافق همکاری با نشر نو آور
 

قابل توجه اعضاء محترم

توافق همکاری فی مابین انجمن با نشر نوآور

 

 

ادامه مطلب


 

برگزاری جلسه رووسای انجمن ها با رئیس مجمع تشخیص
 

 

برگزاری جلسه

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت

با روسای انجمن های علمی

مورخ 17/10/92

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami