انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


برگزاری جلسه رووسای انجمن ها با رئیس مجمع تشخیص
 

 

برگزاری جلسه

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت

با روسای انجمن های علمی

مورخ 17/10/92

ادامه مطلب


 

شماره اول از دوره سوم نشریه علوم و فنون نقشه برداری
 

شماره اول از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری" منتشر شد

 


 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره چهارم از دوره دوم نشریه علمی پژوهشی
 

شماره چهارم از دوره دوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری" منتشر شد

 


 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

مشارکت انجمن در برگزاری گردهمایی تخصصی علوم زمین
 
مشارکت
انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک
در برگزاری 
سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره
بین المللی تخصصی علوم زمین

ادامه مطلب


 

انعقاد قرارداد ممیزی علم،فناوری و نوآوری
 

انعقاد قرارداد ممیزی علم،فناوری و نوآوری

حوزه مهندسی نقشه برداری


ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami