انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


معرفی کتاب
 

معرفی کتاب

مرجع کامل کنکور ژئودزی

ادامه مطلب


 

تبریک دکتر اردلان
 

تبریک

انتخاب دکتر علی رضا آزموده اردلان

نائیب رئیس هیئت مدیره انجمن به عنوان 

رئیس سازمان نقشه برداری کشور

ادامه مطلب


 

ارتقا
 

ارتقاء رتبه انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

در ارزیابی سال 1391

 


g

ادامه مطلب


 

معرفی کتاب اقتصاد مهندسی
 

معرفی کتاب

اقتصاد مهندسی

نویسنده مهندس رامین یوسفی

 انتشارات ماهواره - ورنال       

ادامه مطلب


 

برگزاری جلسه اعضاء هئیت مدیره انجمن ها در حوزه های مختلف با معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهور
 

برگزاری جلسه اعضاء هئیت مدیره انجمن ها در حوزه های مختلف

با  معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهور

 29/8/1392مورخ 

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami