انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی
 

سومین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور

 

ادامه مطلب


 

معرفی کتاب
 

معرفی کتاب

مرجع کامل کنکور ژئودزی

ادامه مطلب


 

تبریک دکتر اردلان
 

تبریک

انتخاب دکتر علی رضا آزموده اردلان

نائیب رئیس هیئت مدیره انجمن به عنوان 

رئیس سازمان نقشه برداری کشور

ادامه مطلب


 

ارتقا
 

ارتقاء رتبه انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

در ارزیابی سال 1391

 


g

ادامه مطلب


 

معرفی کتاب اقتصاد مهندسی
 

معرفی کتاب

اقتصاد مهندسی

نویسنده مهندس رامین یوسفی

 انتشارات ماهواره - ورنال       

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami