انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


ارتقا
 

ارتقاء رتبه انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

در ارزیابی سال 1391

 


g

ادامه مطلب


 

معرفی کتاب اقتصاد مهندسی
 

معرفی کتاب

اقتصاد مهندسی

نویسنده مهندس رامین یوسفی

 انتشارات ماهواره - ورنال       

ادامه مطلب


 

برگزاری جلسه اعضاء هئیت مدیره انجمن ها در حوزه های مختلف با معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهور
 

برگزاری جلسه اعضاء هئیت مدیره انجمن ها در حوزه های مختلف

با  معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهور

 29/8/1392مورخ 

ادامه مطلب


 

ارزیابی عملکرد 1391 انجمن
 

نتیجه ارزیابی عملکرد انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک در سال 1392

ادامه مطلب


 

برگزاری جلسه با سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 

 

برگزاری جلسه سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انجمن های علمی 

دوشنبه مورخ 4/6/92 ساعت 17 

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami