انتشار، مقاله، کتاب، چاپ، فعالیت، علمی
منوي اصلي

 

 


 


اهدا جوايز مقالات برتر همايش ژئوماتيك 87
 
با توجه به مصوبه هيئت مديره انجمن مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك ايران مبني بر اهدا جايزه به سه مقاله از مقالات برتر همايش ژئوماتيك 87 در محورهاي ژئوزي، فتوگرامتري و سنجش از دور و سيستم‌هاي اطلاعات مكاني GIS در مراسم اختتاميه همايش ژئوماتيك 87 سه مقاله برتر از بين هشت مقاله برتر اين همايش انتخاب و يك سكه بهار آزادي به هر يك از مقالات اهدا گرديد. اهدا جوايز به ارائه كنندگان مقالات توسط آقايان مهندس سرپولكي رئيس انجمن و دكتر جمور سرپرست سازمان نقشه‌برداري كشور و عضو هيئت مديره انجمن انجام گرفت.

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami