انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


برگزاری سخنرانی علمی در سازمان نقشه برداری کشور
 

انجمن علمی مهندسی نقثشه برداری و ژئوماتیک ایران با همکاری سازمان نقشه برداری کشور روز سه شنبه 14 دی ماه 1389 یک سخنرانی علمی با عنوان "اهداف و دستاوردهای ماهواره های ثقل سنجی" برگزار نمود.

ادامه مطلب


 

شرکت انجمن در نمایشگاه هفته پژوهش
 

انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران در  نمایشگاهی که به مناسبت هفته پژوهش در مصلای تهران در روزهای 4 الی 9 دی ماه 1389 برگزار شد شرکت نمود.

ادامه مطلب


 

رئیس هیئت مدیره انجمن در میان پژوهشگران برتر
 
انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران با افتخار اعلام می دارد جناب آقای دکتر یحیی جمور، رئیس هیئت مدیره انجمن به عنوان پژوهشگر برتر از "سازمان نقشه برداری کشور" در میان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی معرفی شد.

ادامه مطلب


 

برگزاری سمینار علمی یک روزه در دانشگاه علم و صنعت اراک
 
انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک سمینار یک روزه ای را در روز چهارشنبه 8 دی ماه 1389 برگزار نمود.

ادامه مطلب


 

برگزاری سخنرانی علمی در دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 

انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران روز سه شنبه 7 دی ماه 1389 یک سخنرانی علمی با عنوان "کاربرد GPS در مطالعات زلزله" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار نمود.

   

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami