انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


برگزاری سمینار و کارگاه تخصصی در مشهد
 

انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران همراه با سازمان نقشه برداری خراسان ضمن شرکت در سمینار علمی ، یک کارگاه تخصصی نیز در مورد پردازش داده های GPS برگزار نمود.

برگزاری سمینار و کارگاه تخصصی در مشهد

ادامه مطلب


 

شماره سوم نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“
 

سومین شماره نشریه علمی - ترویجی ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“ منتشر شد. برای دریافت به ادامه مطلب توجه فرمایید.

شماره سوم نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“

 

ادامه مطلب


 

شماره دوم نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“
 

دومین شماره نشریه علمی - ترویجی ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“ منتشر شد. برای دریافت به ادامه مطلب توجه فرمایید.

شماره دوم نشریه  ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“

 

 

ادامه مطلب


 

انتشار دومین شماره خبرنامه انجمن
 
شماره دوم خبرنامه "مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک" منتشر شد. نسخه الکترونیکی در ادامه مطلب قابل دریافت می باشد.

ادامه مطلب


 

اولین شماره نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“
 

انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران پس از تلاش های زیاد برای گرفتن مجوز یک نشریه  با امتیاز علمی - ترویجی از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری اکنون شماره 1 آن را منتشر کرده است. برای دریافت نسخه الکترونیک به ادامه مطلب توجه فرمایید.

 

اولین شماره نشریه  ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“

 

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami