انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


برگزاری کارگاه آموزشی پردازش داده های GPS با نرم افزار BERNESE
 

برگزاری کارگاه آموزشی پردازش داده های GPS

با نرم افزار BERNESE

برگزاری کارگاه آموزشی پردازش داده های GPS با نرم افزار BERNESE

ادامه مطلب


 

برگزاری دوره آموزشی
 
برگزاری دوره آموزشی

ادامه مطلب


 

شماره سوم از دوره ششم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره سوم از دوره ششم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد.

 

شماره سوم از دوره ششم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"

 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره اول از دوره پنجم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"
 

شماره اول از دوره پنجم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری" منتشر شد.

 

شماره اول از دوره پنجم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"

 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

تقدیر از نشریه علوم و فنون
 
تقدیر از نشریه علوم و فنون

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami