انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


شماره چهارم از دوره ششم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره چهارم از دوره ششم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد.

 

 

شماره چهارم از دوره ششم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
  

 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

انتخاب دکتر جمور
 

انتخاب آقای دکتر یحیی جمور عضو هیئت مدیره انجمن

به سمت سرپرست آموزشکده نقشه برداری

سازمان نقشه برداری کشور

 

انتخاب دکتر جمور

 

ادامه مطلب


 

چاپ کتاب شبکه های چند مشاهده ای ژئودزی و ثقل سنجی
 

چاپ کتاب شبکه های چند مشاهده ای ژئودزی و ثقل سنجی

توسط دانشگاه مونت پلیه فرانسه

نویسندگان:

اقایان دکتر یعقوب حاتم

دکتر یحیی جمور

دکتر رژه بایر 

چاپ کتاب شبکه های چند مشاهده ای ژئودزی و ثقل سنجی

ادامه مطلب


 

برگزاری کارگاه آموزشی پردازش داده های GPS با نرم افزار BERNESE
 

برگزاری کارگاه آموزشی پردازش داده های GPS

با نرم افزار BERNESE

برگزاری کارگاه آموزشی پردازش داده های GPS با نرم افزار BERNESE

ادامه مطلب


 

برگزاری دوره آموزشی
 
برگزاری دوره آموزشی

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami