نشریه، خبرنامه، گاهنامه، خبر
منوي اصلي

 

 


 


شماره چهارم نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“
 

چهارمین شماره نشریه علمی - ترویجی ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“ منتشر شد. برای دریافت به ادامه مطلب توجه فرمایید.

 

شماره چهارم نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“

ادامه مطلب


 

تمدید اعتبار نشریه "مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 
بعد از انتشار 3 شماره از نشریه علمی ترویجی "مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" و ارزیابی این نشریه توسط وزارت محترم علوم و همچنین انجام مکاتبات و پی گیریهای مسئولین محترم انجمن و نشریه با آن وزارتخانه، با تمدبد اعتبار نشریه تا دو سال آینده (تا آبان ماه سال 91) موافقت شد.

ادامه مطلب


 

شماره سوم نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“
 

سومین شماره نشریه علمی - ترویجی ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“ منتشر شد. برای دریافت به ادامه مطلب توجه فرمایید.

شماره سوم نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“

 

ادامه مطلب


 

شماره دوم نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“
 

دومین شماره نشریه علمی - ترویجی ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“ منتشر شد. برای دریافت به ادامه مطلب توجه فرمایید.

شماره دوم نشریه  ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“

 

 

ادامه مطلب


 

انتشار دومین شماره خبرنامه انجمن
 
شماره دوم خبرنامه "مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک" منتشر شد. نسخه الکترونیکی در ادامه مطلب قابل دریافت می باشد.

ادامه مطلب


 

اولین شماره نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“
 

انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران پس از تلاش های زیاد برای گرفتن مجوز یک نشریه  با امتیاز علمی - ترویجی از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری اکنون شماره 1 آن را منتشر کرده است. برای دریافت نسخه الکترونیک به ادامه مطلب توجه فرمایید.

 

اولین شماره نشریه  ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“

 

ادامه مطلب


 

انتشار اولین شماره خبرنامه انجمن
 

اولین شماره خبرنامه "مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک" منتشر شد.

یکی از اهداف انتشار این خبرنامه ايجاد همگرايى و ارتباط مستمر و مداوم با مخاطبین و اعضای انجمن می‌باشد تا با این تعامل سازنده میان اعضا و انجمن به هدف والاتر که همان توسعه و پیشبرد مهندسی نقشه‌برداری در کشور می‌باشد دست یابیم.

ادامه مطلب


 

اساسنامـه نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“
 
برای اطلاع اساتید،  دانش پژوهان و سایر متخصصین جامعه علمی ژئوماتیک کشور از جزییات و مشخصات  نشریه ”مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی“ اساسنامه آن که در تاريخ ششم آبان ماه 1388 به تصويب هيأت مدیره انجمن علمی مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک ایران رسیده است در ادامه آورده می شود.

ادامه مطلب


 

اخذ مجوز اولین نشریه علمی در حوزه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
 
انجمن علمی مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك ایران در راستای رسالت و وظایف خود اقدام به اخذ مجوز یک نشریه علمی-ترویجی با نام  "فصلنامه مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی" نمود. خوشبختانه پس پیگیری‌های فراوان مجوز انتشار این نشریه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ارزیابی و صدور مجوز نشریات علمی کشور به طور رسمی در تاریخ 1388/09/03 صادر گردید.

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami