انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


اگهی برگزاری مجمع عمومی بهمن 93
 
اگهی برگزاری مجمع عمومی بهمن 93

ادامه مطلب


 

اگهی برگزاری مجمع عمومی نوبت اول
 
اگهی برگزاری مجمع عمومی نوبت اول

ادامه مطلب


 

شماره چهار از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره چهار از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد.

 

شماره چهار از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

همایش ژئوماتیک 94
 
همایش ژئوماتیک 94

ادامه مطلب


 

تقدیرنامه GI Research
 
تقدیرنامه GI Research

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami