انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


ممیزی
 

اجرای سومین طرح

 "ممیزی علم، فناوری و نوآوری در حوزه مهندسی نقشه برداری"

توسط انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران

طرح پیشنهادی انجمن علمی مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک ایران با عنوان "ممیزی علم، فناوری و نوآوری در حوزه مهندسی نقشه برداری" ، بر اساس ساختار پیشنهادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای سومین بار بمنظور بررسی وضعیت نظام نقشه برداری کشور در سال تحصیلی 92-91 توسط انجمن اجرا گردیده است. ممیزی اول و دوم طرح طی سالهای 88 و 89 انجام گرفته بود. 

ادامه مطلب


 

شماره یک از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره یک از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد.

 

شماره یک از دوره پنجم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره چهار از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره چهار از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد.

 

شماره چهار از دوره چهارم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"


برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره سوم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"
 

شماره سوم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری" منتشر شد

 

 

شماره سوم از دوره سوم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"

 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

خبر تغییر سردبیر نشریات انجمن
 

احتراما به اطلاع  می‌رساند،

 هیئت مدیره انجمن در جلسه مورخ 08/2/1393 با توجه به درخواست آقای دکتر فرهاد صمدزادگان سردبیر محترم نشریات انجمن در خصوص انتخاب فردی جدید به عنوان سردبیر نشریات از زحمات چندین ساله آقای دکتر صمدزادگان در زمینه پیگیری چاپ و انتشار نشریات تقدیر و تشکر نموده و از ایشان درخواست نمودند به عنوان عضو هیئت تحریریه و داور همچنان با نشریات همکاری نمایند.

در این جلسه هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای دکتر یحیی جمور دانشیار آموزشکده نقشه برداری را به عنوان سردبیر جدید نشریات انتخاب نمودند و دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز در جلسه مورخ 31/2/1393 کارگروه فنی و مهندسی با درخواست تغییر سردبیر هر دو نشریه موافقت نموده است.

خبر تغییر سردبیر نشریات انجمن
خبر تغییر سردبیر نشریات انجمن

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami