خبرها » انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


نوروز 96
 
نوروز 96
.

ادامه مطلب


 

انتخاب نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری به عنوان یکی از ده نشریه برتر گروه فنی مهندسی
 

انتخاب نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری

به عنوان یکی از ده نشریه برتر گروه فنی مهندسی

پایگاه اطلاعات علمی  جهاد دانشگاهی JCR

 

 

انتخاب نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری به عنوان یکی از ده نشریه برتر گروه فنی مهندسی

 

ادامه مطلب


 

شماره دوم از دوره پنجم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"
 

شماره اول از دوره پنجم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری" منتشر شد.

 

 

شماره دوم از دوره پنجم نشریه علمی پژوهشی " علوم و فنون نقشه برداری"

 

 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

شماره چهارم از دوره ششم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
 

شماره چهارم از دوره ششم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" منتشر شد.

 

 

شماره چهارم از دوره ششم نشریه علمی ترویجی" مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی"
  

 

برای دریافت نشریه به صورت PDF به ادامه مطلب توجه نمایید.

ادامه مطلب


 

انتخاب دکتر جمور
 

انتخاب آقای دکتر یحیی جمور عضو هیئت مدیره انجمن

به سمت سرپرست آموزشکده نقشه برداری

سازمان نقشه برداری کشور

 

انتخاب دکتر جمور

 

ادامه مطلب


 انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami