اعضای پیوسته
منوي اصلي

 

 


 

ژئودزی      
ابره دری مجید دکتری majid.abrehdary@hv.se
اسحاق مهدی دکتری eshagh@kth.se
امیری سیمکوهی علی رضا دکتری ar_amiri@yahoo.com
آزموده‌اردلان  علي‌رضا دکتری ardalan@ut.ac.ir
باقربندی محمد دکتری m_bagherbandi@yahoo.com
توكلي  فرخ دکتری farokh.tavakoli@ncc.org.ir
جمور  يحيي دکتری djamour@ncc.org.ir
حاتم یعقوب دکتری yaghoubhatam@yahoo.com
زارع مهدی دکتری mehdi.zare.iran@gmail.com
سلطانپور  علي دکتری asoltanpour@yahoo.com
شريفي  محمدعلي  دکتری sharifi@ut.ac.ir
صديقي  مرتضي دکتری sedighi@ncc.org.ir
صفری  عبدالرضا دکتری asafari@ut.ac.ir
قضاوي  كوروش دکتری kourosh.ghazavi@ntnu.no
کیامهر  رامین دکتری ramin@infra.kth.se
معتق  مهدی دکتری motagh@gfz-potsdam.de
نانكلي  حميدرضا دکتری nankali@ncc.org.ir
نجفی علمداری  مهدی دکتری   mnajalm@yahoo.com
نیلفروشان فرامرز دکتری faramarz.nilfouroshan@geo.uu.se
وثوقي  بهزاد دکتری Vosoghi@kntu.ac.ir
امیری  علی اکبر ارشد  
انواري  محمد‌علي ارشد anvari@yahoo.com
آميغ‌پي  معصومه ارشد amighpey@yahoo.com
به‌نبيان  بهزاد ارشد b_behnabian@yahoo.com
پورشريفي  علي‌رضا ارشد a_poursharifi@yahoo.com
جلیلنژادقرهخاچ مجید ارشد  jalilnejad.m@gmail.com
جمعه گی عباسعلی ارشد ajomegi@yahoo.com
جوادی پیمان ارشد peymanjavadi.ir@gmail.com
چراغي  حميده ارشد hamideh_cheraghi@yahoo.com
حبیبی محسن  ارشد mhabibi@mail.kntu.ac.ir
حسيني  سيده صديقه ارشد  
رضا نیا  شفق ارشد sh_rezania@yahoo.com
رفيعي بالو  شاهين ارشد shahinrafiey@yahoo.com
سحابي‌روشن  حسين ارشد hossein.sahabi@gmail.com
سعادت  سيد‌عبدالرضا ارشد saadat@ncc.org.ir
سلیمی هادی ارشد salimi.hadi@gmail.com
شاکری فریدون ارشد feraydoon.shakeri@gmail.com
شاكري  محمود ارشد mahshakeri@yahoo.com
صادقیعلیآبادی حسن ارشد  h.sadeghi2008@gmail.com
عبدالملکی نسترن ارشد abdolmaleki.77@gmail.com
عبدي  ناصر ارشد nsr.abdi@gmail.com
عمادعلي  لطف‌اله ارشد l_emadali@yahoo.com
عيوض‌زاده  بهنام ارشد eivazzadeh@ncc.org.ir
غفاری  میررضا ارشد mr_ghaffari85@yahoo.com
كريمي  ليلا ارشد l_k_dehkordi@yahoo.com
منتظرين  علي‌رضا ارشد montazerin@yahoo.com
موسوی  زهرا ارشد moosavi@gmail.com
مهدوی پور حسین ارشد h_mahdavypur@yahoo.com
ناظريان  كاظم ارشد kazem_nazerian@yahoo.com
       
فتوگرامتری      
امینی  جلال دکتری jamini@ut.ac.ir
ذوالفقاري  محمود دکتری zolfaghari.mahmoud@gmail.com
سعادت‌سرشت  محمد دکتری msaadat@ut.ac.ir
صمدزادگان  فرهاد دکتری samadz@ut.ac.ir
عارفی حسین دکتری hossein.arefi@ut.ac.ir
 ایازی  سید محمد ارشد info@ayazi.ir
اسلامي‌راد  علي ارشد eslamirad@ncc.org.ir
افشارنیا حامد ارشد afsharnia@znu.ac.ir
جعفرآقايي  اكرم ارشد jafaraghaee@ncc.org.ir
جعفري  اكبر ارشد akbar_jafary@yahoo.com
جوادخاني  صنم ارشد javadkhani@ncc.org.ir
دادرس جوان فرزانه ارشد farzaneh.javan@yahoo.com
رضایی   ارشد Rezaee.ncc@gmail.com
رئيسي  كيوان ارشد raeesi@ncc.org.ir
سرپولكي  محمد ارشد mohammadsarpoulaki@yahoo.com
سیدالماسی سید هومن ارشد Almassi@gmail.com
عابدینی  عباس ارشد aabedini@ut.ac.ir
عبدی قاسم ارشد ghasem.abdi@yahoo.com
قريشي  اشرف‌السادات ارشد ghoreishi@ncc.org.ir
کریمی وحید ارشد  
کیانژاد تجتکی سیدعبدا... ارشد kianejad@tafreshu.ac.ir
كابلي‌زاده  مصطفي ارشد m_kabolizade@yahoo.com
مليحي  شيرين ارشد sh.malihi@yahoo.com
ميلان‌لك  اصغر ارشد milan@ncc.org.ir
نیک فر  مریم ارشد mary.nikfar@gmail.com
       
سیستم اطلاعات مکانی     
آل شیخ علی اصغر دکتری alesheikh@kntu.ac.ir
حكيم‌پور  فرشاد دکتری farshad@hakimpour.com
دلاور  محمودرضا دکتری mdelavar@chamran.ut.ac.ir
رجبي  محمد‌علي دکتری mrajabi@ut.ac.ir
طالعي  محمد دکتری taleai@kntu.ac.ir
فلاحي  غلامرضا دکتری fallahi-gh@ncc.org.ir
کریمی پور  فرید  دکتری fkarimipr@ut.ac.ir
محمدی نازیلا دکتری nazila.mohammadi@gmail.com
ملك  محمدرضا دکتری malek@ncc.org.ir
 قاسم لو  نیما ارشد nima.ghasemloo@gmail.com
احمدیان  سمیه ارشد sahmadian@sci.org.ir
احمديه  رضا ارشد ahmadyieh@ncc.org.ir
امیری علیرضا ارشد alirezaamireee@yahoo.com
بكتاش  پيمان ارشد baktash@ncc.org.ir
جاویدانه علی ارشد ajavidaneh@at.uc.ir
درزي  هما ارشد darzi@ncc.org.ir
سعیدی ریحانه ارشد Reyhaneh.saeedi@yahoo.com
سلیمانی سمیرا ارشد samirasoleimani69@gmail.com
شیرزادی بابکان علی ارشد shirzadi_ali@yahoo.com 
صيدي  مريم ارشد maryam_saydi@yahoo.com
طوسي  امير‌محمد ارشد am.toosi@gmail.com
عباسی محمد ارشد mohammadabbasi@ut.ac.ir
علی آبادی شمس الملوک ارشد aliabadi@ncc.org.ir
غفاریانمالمیر  حمیدرضا ارشد gafarian15002@itc.nl
فرهودی رضا ارشد Rezafarhodi@yahoo.com
قدوسی مصطفی  ارشد mostafaghodosi1@gmail.com
قنبری علویچه زینب ارشد zeynabghanbari@ymail.com 
کمال علوی سید وحید ارشد vahid.kamalalavi@polimi.it
مباشری امین ارشد a.mobasheri@tudelft.nl 
مدد علی  ارشد alimadadmsbk@yahoo.com 
معصومي  زهره ارشد zohreh_massoomy@yahoo.com
نوروزي  شهداد ارشد sha_norouzi@yahoo.com
وحیدی حسین ارشد vahidi23800@itc.nl
يوسفي  رامين ارشد yousefi@ncc.org.ir
       
دورکاویی      
همایونی  سعید دکتری homayouni@ut.ac.ir
کریم زاده صدرا دکتری sa.karimzadeh@tabrizu.ac.ir
ابوطالبي  احمد ارشد abootalebi1970@yahoo.com
احدزاده سجاد ارشد sajjad.ahadzadeh@gmail.com
احمدی اسماعیل ارشد ahmadi.st88@gmail.com
انصاري  عبدالرضا ارشد abdolreza.ansari@gmail.com
چالکشحسینی محمد علی ارشد hosseini.112@gmail.com
حاجب محمد ارشد m_hajeb@sbu.ac.ir 
حائري  مرتضي ارشد morihaeri@gmail.com
حسنلو  مهدی ارشد mhasanlou@ut.ac.ir
حسینی  محمد علی ارشد diako.co@gmail.com
داداشی  سپیده ارشد sepideh132000@yahoo.com
دانشور  قاسم ارشد daneshvar@ncc.org.ir
دستجردی غلامرضا  ارشد adastjerdi97@yahoo.com
رفیعی میرزا احمد ارشد rafieemirza@gmail.com
شریفی عادل ارشد Sharifi.lonar@gmail.com
صفدری نژاد علی رضا ارشد safdari_nezhad@sina.kntu.ac.ir 
عامری  فاطمه ارشد ameri-fa@yahoo.com
فرداد مهدی ارشد gis1387@gmail.com
قامتی مقدم ابراهیم  ارشد b_ghamati@yahoo.com
کرمی مجتبی ارشد noetic.pandas@gmail.com
گومه الهام ارشد elham23798@alumni.itc.nl
مختاری  مهدی ارشد mehdi.mokhtari@yahoo.com
معنوي  دادفر ارشد dadfar.Maanavi@yahoo.com
منصورپوربناب  مصطفی ارشد m_mansourpour@yahoo.com
نجفي  اسداله ارشد asadollahn@yahoo.com
نسب الحسینی علی رضا  ارشد nasabolhoseini@gmail.com
نقدی زادگان  مریم ارشد naghdizadegan@yahoo.com
هاشميان  محبوبهسادات ارشد hashemian@ncc.org.ir
       
هیدروگرافی      
تاج‌فيروز بهمن ارشد tajfirooz@daryatarsim.com
جعفري عباس ارشد abbas_jafari_ncc@yahoo.com
غفوریان امیر هوشنگ  ارشد amir_ghafourian@yahoo.com
       
کارتوگرافی       
همراه مجید  دکتری  
جعفري‌سليم  مهرداد ارشد  
شمعي  بابك ارشد  
غضنفري  بهداد ارشد  
       
سایر      
عباچیان رضا  دکتری abachian@ncc.org.ir
پیرمرادی علی رضا  ارشد pirmoradi@ncc.org.ir
رجب زاده محسن ارشد Rajabzadeh@ncc.org.ir
شریفی علی رضا  ارشد Ali.sharifi65@yahoo.com
صفایی آرش ارشد a_safaei_asli@yahoo.comانتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami