هیئت مدیره
منوي اصلي

 

 


 

اعضاء هيأت مديره و بازرسان انجمن علمی مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك ایران (دوره هفتم)

 

  اعضاء هیئت مدیره:

 

ردیف

نام نام خانوادگی

سمت

آدرس پست الکترونیک

1

دکتر مجید همراه

رئیس

hamrah@kntu.ac.ir

2

دکتر علی سلطانپور

نایب رئیس

asoltanpour@yahoo.com

3

دکتر سید عبدالرضا سعادت میر قدیم

خزانه دار

r_saadat99@yahoo.com

4

دکتر محمد سعادت سرشت

عضو اصلی

msaadat@ut.ac.ir

5

مهندس میراحمد میرقاسم پور

عضو اصلی

mirghasempour@gmail.com

6

دکتر علی اصغر آل شیخ

عضو علی البدل

alesheikh@kntu.ac.ir

7

دکتر ناصر عبدی

عضو علی البدل

nsr.abdi@gmail.com

 

 

بازرسان:

 

ردیف

نام نام خانوادگی (دکتر/ مهندس)

سمت

آدرس پست الکترونیک

1

مهندس فائزه سلامی

بازرس اصلی

faezeh_salami@yahoo.com

2

دکتر اصغر میلان

بازرس علی البدل

a_milan@sbu.ac.ir

 

تعداد بازدید : 40163


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami