ارتباط با انجمن
منوي اصلي

 

 


 

لوگو


برای ارتباط با انجمن می توانید از روش های زیر بهره ببرید:

آدرس: تهران کارگر شمالی، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران گروه مهندسی نقشه برداری
صندوق پستي: 4563-11155
تلفن: 88008841
نمابر: 88008837
پست الکترونیک: info@issge.ir
پست الکترونیک نشریه: jge@issge.ir
تعداد بازدید : 31212


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami