برنامه های آتی
منوي اصلي

 

 


 

برنامه‌هاي انجمن در سال 1389 به شرح زير پيش‌بيني گرديده است:

· انجام تحقيقات علمي و تخصصي در سطح ملي و بين‌المللي با حمايت از محققاني كه به گونه‌اي با دانش مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك سر و كار دارند.
· همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي، پژوهشي، فني، سياست‌گذار، آموزشي و نظارتي در زمينه ارزيابي و بازنگري طرح‌ها و برنامه‌هاي مربوط به مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك و ارائه پيشنهادهاي لازم.
· ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.
· ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي دبيران جغرافياي شهر‌هاي مختلف
· مشاركت در برگزاري گردهمايي‌هاي علمي.
· انتشار كتب و نشريات علمي و آموزشي.
· ادامه انتشار نشريه "نقشه و اطلاعات مکاني" با اعتبار علمي - ترويجي و ارتقاي آن به نشريه علمي - پژوهشي.
· عضو گيري و جلب مشاركت و همكاري و تلاش جهت پوشش كامل متخصصين فعال در زمينه‌ها مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك و همچنين جلب مشاركت دانشجويان و افزايش تعداد اعضاء دانشجويي.
· همكاري و هماهنگي با ساير انجمن‌هاي علمي و تشكل‌هاي مرتبط با نقشه‌برداري مانند جامعه نقشه‌برداران ايران،‌ جامعه مهندسين مشاور نقشه‌برداري.
تعداد بازدید : 9641


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami