صورت جلسات 27-03-91
منوي اصلي

 

 


 

 اولین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم انجمن 

اولین جلسه هیأت مدیره منتخب دوره هفتم انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران در تاریخ 1400/06/27 در محل سازمان نقشه برداری کشور برگزار شده و ضمن بررسی مسائل مختلف، برخی از مشکلات پیش رو شناسایی گردید. در ادامه پس از انجام رای گیری، جناب آقای دکتر مجید همراه به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای دکتر علی سلطانپور به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای دکتر عبدالرضا سعادت میر قدیم به عنوان خزانه دار هیأت مدیره انتخاب شدند.
------------------------------------------------------------------------------------------

دومین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم انجمن

دومین جلسه هیات مدیره انجمن در تاریخ ۴ مهر ۱۴۰۰ بصورت مجازی با حضور کلیه اعضا تشکیل شد و مباحث مختلفی از قبیل محل استقرار دفتر انجمن و وضعیت جاری نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه پس از ارایه نظرات مختلف قرار شد که محل دفتر انجمن در دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران باشد.

در ارتباط با نشریه علوم و فنون نقشه برداری نیز قرار شد از جناب آقای دکتر جمور سردبیر محترم  نشریه برای شرکت در جلسه آتی به منظور استماع نقطه نظرات و پیشنهادات ایشان دعوت بعمل آید.

همچنین مقرر گردید در جلسه آتی گزارش گردش مالی انجمن در دوره گذشته پس از بررسیهای لازم توسط خزانه دار محترم جناب آقای دکتر سعادت ارایه گردد.
------------------------------------------------------------------------------------------


سومین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم انجمن


ه اطلاع می رساند سومین جلسه هیات مدیره منتخب انجمن در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ در محل دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران برگزار شد. در این جلسه جناب آقایان دکتر جمور سردبیر نشریه، دکتر دلاور و دکتر سمیعی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران به عنوان مهمان علاوه بر اعضای هیات مدیره حضور داشتند.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر سعادت سرشت ریاست محترم دانشکده ضمن خوش آمدگویی به حضار مباحث و پیشنهاداتی را در ارتباط با همکاری دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران از قبیل اختصاص محلی برای دفتر انجمن و همچنین اختصاص یک کارمند جهت همکاری در دفتر مذکور و همچنین برگزاری برخی از دوره های آموزشی از طریق انجمن و با مدیریت دانشکده مهندسی نقشه برداری مطرح نمودند که مورد استقبال و تایید اعضای هییت مدیره قرار گرفت.

در ادامه جناب آقای دکتر همراه ریاست محترم هیات مدیره انجمن به ایراد سخن پرداختند و نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با آینده انجمن مطرح نمودند و از تک تک حضار خواستند مباحث و پیشنهادات خود را در این خصوص ارایه کنند. پس از سخنرانی آقای دکتر همراه گزارشی در ارتباط با تحویل مدارک و مستندات لازم جهت تغییر اعضای هیات مدیره به کمیسیون انجمنهای علمی مستقر در وزارت علوم توسط آقای دکتر عبدی ارایه گردید و مشخص گردید فرآیند ثبت تغییرات صورت گرفته زمان بر بوده و باید پیگیریهای مکرر صورت پذیرد. سپس آقای دکتر جمور سردبیر محترم نشریه انجمن نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در ارتباط با تاریخچه انجمن و فعالیتهای آن در دوره های گذشته و همچنین وضعیت جاری نشریه به استحضار حضار رساندند و درخواست خود مبنی بر تغییر سردبیر انجمن را مطرح نمودند. هیات مدیره انجمن پس از استماع فرمایشات جناب آقای دکتر جمور ضمن تشکر از زحمات چندین ساله ایشان و همکاران محترمشان تصمیم بر بررسی و مطالعه در این زمینه و تعیین سردبیر جدید مطابق با شیوه نامه اخیر نشریات وزارت علوم گرفت و قرار شد طی جلسات آتی در این خصوص تصمیم گیری شود. در ادامه آقای دکتر سعادت میرقدیم خزانه دار محترم انجمن گزارشی از عملکرد مالی انجمن طی سه ساله گذشته ارایه کردند و مقرر گردید فعالیت هایی در جهت افزایش درآمد و منابع مالی انجمن در دوره جدید صورت پذیرد.
------------------------------------------------------------

هیجدهمین صورتجلسه مورخ 22/01/ 1389

چهارمین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم انجمن

به اطلاع می رساند چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن در تاریخ ۰۹ آبان ۱۴۰۰ با حضور کلیه اعضاء در محل سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد.در این جلسه موارد ذیل به تصویب رسید:

1- اعضای هیأت مدیره ضمن تشکر از زحمات جناب آقای دکتر جمور در سمت سردبیری نشریه طی سالیان گذشته، با عنایت به سوابق علمی و تجارب ارزنده جناب آقای دکتر آل شیخ، ایشان را به عنوان سردبیر نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری انتخاب نموده و ضمن آرزوی توفیق برای ایشان، تأکید نمودند که هیأت مدیره حمایت ها و پشتیبانی های لازم در جهت پیشبرد اهداف نشریه و حفظ و ارتقاء جایگاه نشریه در سطح جامعه علمی کشور را از ایشان خواهد داشت.

2- مقرر گردید شیوه نامه ای جهت حمایت از فعالیتها و همایشهای علمی و درج لوگوی انجمن در آنها، تدوین شود تا انجمن از ابتدای امر سیاست گذاری اینگونه فعالیتها و همایشها حضور مؤثر داشته باشد.

3- موضوع همکاری دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران با انجمن در حوزه آموزشهای آزاد مطرح شد و مقرر گردید این آموزشها ضمن رعایت ضوابط حقوقی و مالی، با مشارکت انجمن برگزار گردد و بخشی از درآمد حاصله از این آموزشها به انجمن اختصاص یابد.
---------------------------------------------------------------

پنجمین جلسه هیأت مدیره دوره هفتم انجمن

پنجمین جلسه هیأت مدیره انجمن در تاریخ 14 آذر ۱۴۰۰ با حضور حداکثر اعضاء در محل سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد.در این جلسه موارد ذیل مورد بحث قرار گرفت و به تصویب رسید:

1- درخواست سازمان نقشه برداری کشور طی نامه شماره 4904-1400119 مورخ 1400/09/13 با موضوع مشارکت انجمن در برگزاری بیست و ششمین همایش ملی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۰) شامل انتصاب دبیر علمی، تشکیل کمیته علمی، داوری مقالات و برگزاری همایش، مطرح و به اتفاق آرا مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت. همچنین با عنایت به سوابق علمی و تجارب ارزشمند جناب آقای دکتر جمور (دانشیار دانشگاه شهیدبهشتی)، اعضای هیأت مدیره به اتفاق آرا، ایشان را به عنوان دبیر علمی همایش مذکور برگزیدند.

2- همچنین وضعیت نشریه علوم و فنون نقشه برداری و مسائل و مشکلات مربوط به آن در این جلسه مطرح و در خصوص راهکارهای مختلف به منظور حفظ و ارتقای علمی نشریه مزبور بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

3- آقای دکتر سعادت‌سرشت به عنوان نماینده انجمن برای پیگیری موضوعات مربوط به دوره‌های آزاد دانشگاه تهران انتخاب شدند و مقرر شد ضمن بررسی موارد حقوقی و حسابرسی، تفاهم‌نامه ای بدین منظور تدوین و نهایی گردد.

4- همچنین مصوب شد حق عضویت دو میلیون تومان در سال برای اعضای حقوقی انجمن (شرکت‌ها) در نظر گرفته شده و فرم مربوطه جهت عضویت این اعضای محترم تهیه گردد.

 


هفدهمین صورتجلسه مورخ 22/01/ 1389

شانزدهمین صورتجلسه مورخ 22/01/ 1389

پانزدهمین صورتجلسه مورخ 22/01/ 1389

چهاردهمین صورتجلسه مورخ 22/01/ 1389

سیزدهمین صورتجلسه مورخ 22/01/ 1389

دوازدهمین صورتجلسه مورخ 22/01/ 1389

یازدهمین صورتجلسه مورخ 22/01/ 1389

دهمین صورتجلسه مورخ 02/06/ 1388

نهمین صورتجلسه مورخ 23/04/ 1388

هشتمین صورتجلسه مورخ 31/02/ 1388

هفتمین صورتجلسه مورخ 28/12/ 1387

ششمین صورتجلسه مورخ 19/11/ 1387

پنجمین صورتجلسه مورخ 17/9/ 1387

چهارمین صورتجلسه مورخ 12/03/ 1387

سومین صورتجلسه مورخ 25 /01/ 1387

دومین صورتجلسه مورخ 5 /12/ 1386

اولین صورتجلسه مورخ 22 /8/ 1386
تعداد بازدید : 10411


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami