حمایت از طرح ها و پایان نامه های پژوهشی
منوي اصلي

 

 


 

آیین نامه حمایت از طرح ها و پایان­ نامه­ های کارشناسی­ ارشد و دکتری در

زمینه مهندسی نقشه­ برداری و ژئوماتیک

 

آیین نامه حاضر به منظور حمایت از طرح های پژوهشی، پایان­ نامه­ های کارشناسی­ ارشد و دکتری در رشته­ های مختلف علوم مهندسی نقشه­ برداری و ژئوماتیک تنظیم شده و متقاضيان‌ می­ توانند بر اساس آن نسبت به ارائه طرح پژوهشی یا پایان­ نامه­ و پی­گیری مراحل بعدی اقدام نمایند. تاریخ اتمام طرح­های پژوهشی و یا پایان­ نامه­ های ارسالی باید حداکثر تا یکسال قبل از تاریخ فراخوان باشد. انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران در راستای اهداف انجمن تعدادی از اینگونه طرح­های پژوهشی و پایان نامه ها را مورد تقدیر قرار داده و تا سقف 5.000.000 ریال (پنج میلیون ریال) به عنوان جایزه نقدی به دانشجوی پژوهشگر یا مجری طرح پرداخت خواهد نمود. برای اختصار از اینجا به بعد از واژه پژوهشگر به جای دو واژه دانشجوی پژوهشگر و مجری طرح و از واژه طرح به جای دو واژه طرح پژوهشی و پایان نامه استفاده می شود.

 

این آیین نامه شامل مراحل زیر مي‌باشد:

1- تکمیل و ارسال فرم انتخاب طرح پژوهشی یا پایان نامه برتر به همراه یک نسخه کامل ازآن

2- ارزیابی طرح توسط یک متخصص ذیربط به انتخاب دبیرخانه انجمن

3- بررسی در هیئت مدیره انجمن و انتخاب پژوهش های برتر

4- اعلام نتیجه بررسی به پژوهشگران طرح های منتخب

5- برگزاری سخنرانی و ارائه مقاله در مورد طرح برگزیده و اهدا لوح تقدیر و پرداخت جایزه نقدی

 

مراحل فوق به شرح زير انجام مي‌گيرد:

1- تکمیل و ارسال فرم انتخاب پژوهش برتر

پژوهشگر مي بايست در زمان فراخوان مربوط به انتخاب پژوهش برتر از طریق سایت انجمن به آدرس: WWW.ISSGE.IR نسبت به دریافت فرم­ مذکور اقدام و پس از تکمیل، آنرا به همراه مدارک مورد نیاز به دبیرخانه انجمن تحویل نمايد. پرسشنامه مذکور حاوي سوالاتي در مورد مشخصات فردي پژوهشگر (و همكاران وي)، سوابق فعاليت‏هاي تحقيقاتي پژوهشگر، اطلاعات مربوط به طرح پژوهشي یا پایان نامه، اطلاعات مربوط به هزينه­ ها و ساير موارد مي‏باشد. هر پرسشنامه تكميل شده به همراه یک نسخه کامل از طرح پژوهشی یا پایان نامه، اساس تصميم‏ گيري انجمن در مورد طرح پژوهشي یا پایان نامه منتخب خواهد بود.

 

2- ارزیابی طرح توسط یک متخصص ذیربط

دبیرخانه انجمن در پایان مهلت تعیین شده، طرح های دریافتی را به افراد متخصص ذیربط به عنوان ارزیاب طرح ارسال و نظرات آنها را جمع آوری می نماید. ارزیاب می بایست نسبت به تهیه یک خلاصه از طرح انجام گرفته اقدام نموده و طی گزارشی جامع ویژگی های طرح، نقاط قوت و ضعف اجرای طرح، اهمیت اجرای طرح در پیشبرد علوم مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، مطابقت طر ح با مطالب قید شده در فرم و ... را تشریح نموده و در خاتمه دلایل خود را مبنی بر رد و یا قبول طرح قید نماید. در صورت قبول طرح می بایست ارزیابی کیفی طرح در چهارسطح خوب، خیلی خوب، عالی و ممتاز توسط ارزیاب ارائه گردد. حق الزحمه ارزیاب ها توسط هیئت مدیره انجمن تعیین و پرداخت خواهد گردید.

 

 3- بررسی در هیئت مدیره انجمن و انتخاب پژوهش های برتر

پس از دریافت نتایج ارزیابی طرح ها در بازه زمانی تعیین شده از سوی انجمن با توجه به تعداد طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دریافتی و امکانات مالی موجود، هیئت مدیره نسبت به تشکیل جلسه و انتخاب تعدادی از طرح های مورد نظر اقدام می نماید. دبیرخانه انجمن دستور کار جلسه را همراه با مدارک دریافتی برای اعضای هیئت مدیره انجمن ارسال نموده تا اعضاء بتوانند قبل از جلسه درباره آنها بررسی­های لازم را به عمل آورده و در جلسه هیئت مدیره نظر خود را ارائه دهند.

 

4- اعلام نتیجه بررسی به پژوهشگر منتخب

پس از تشکیل جلسه یا جلسات هیئت مدیره ، دبیرخانه انجمن مطابق رای هیئت مدیره نتیجه را به اطلاع پژوهشگران منتخب خواهد رساند.

 

5- برگزاری سخنرانی و ارائه مقاله در مورد طرح برگزیده و اهدا لوح تقدیر و پرداخت جایزه نقدی

پژوهشگران منتخب موظف هستند نسبت به ارائه طرح تحقیقی خود در قالب یک سخنرانی علمی در یکی از مراکز دانشگا هی یا اجرایی که توسط انجمن تعیین می گردد یا در اولین جلسه مجمع عمومی ارائه نمایند. پس از ارائه سخنرانی توسط پژوهشگران منتخب، لوح تقدیر و جایزه نقدی به ایشان پرداخت می گردد.
تعداد بازدید : 8622


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami