انقعاد قرارداد با سازمان نقشه برداری کشور » انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


انقعاد قرارداد با سازمان نقشه برداری کشور 
 

انعقاد قرارداد ارائه خدمات در خصوص انتشار مقالات برگزیده همایش ژئوماتیک 93

فی مابین سازمان نقشه برداری کشور و انجمن

در فروردین ماه سال جاری انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور قرارداد انتشار مقالات برگزیده همایش ژئوماتیک 93 در دو شماره بهار 93 نشریه علمی-پژوهشی "علوم و فنون نقشه برداری" و نشریه علمی-ترویجی "مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی" انجمن در قالب مقررات کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فن‌آوری و اساسنامه نشریات انجمن را امضاء نموده‌اند.
 


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami