خبر تغییر سردبیر نشریات انجمن » انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


خبر تغییر سردبیر نشریات انجمن 
 

احتراما به اطلاع  می‌رساند،

 هیئت مدیره انجمن در جلسه مورخ 08/2/1393 با توجه به درخواست آقای دکتر فرهاد صمدزادگان سردبیر محترم نشریات انجمن در خصوص انتخاب فردی جدید به عنوان سردبیر نشریات از زحمات چندین ساله آقای دکتر صمدزادگان در زمینه پیگیری چاپ و انتشار نشریات تقدیر و تشکر نموده و از ایشان درخواست نمودند به عنوان عضو هیئت تحریریه و داور همچنان با نشریات همکاری نمایند.

در این جلسه هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای دکتر یحیی جمور دانشیار آموزشکده نقشه برداری را به عنوان سردبیر جدید نشریات انتخاب نمودند و دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز در جلسه مورخ 31/2/1393 کارگروه فنی و مهندسی با درخواست تغییر سردبیر هر دو نشریه موافقت نموده است.

خبر تغییر سردبیر نشریات انجمن
خبر تغییر سردبیر نشریات انجمن
 


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami