تمدید مهلت ارسال مقالات در همایش ژئوماتیک 1400 » انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


تمدید مهلت ارسال مقالات در همایش ژئوماتیک 1400 
 

با توجه به استقبال بعمل آمده از همایش و درخواست پژوهشگران گرامی به منظور تمدید فرصت ارائه مقالات، کمیته علمی همایش، این درخواست را مورد بررسی قرار داده و با آن موافقت نمود. بر این اساس، پژوهشگران گرامی می توانند تا پایان روز سی ام دیماه 1400 مقالات خود را در فرمت مورد نظر از طریق سایت همایش (https://conf.ncc.gov.ir/fa) ارسال نمایند.

 

تمدید
 


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami