دوره‌ آشنايي با رشته مهندسي نقشه‌برداري » انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
منوي اصلي

 

 


 


دوره‌ آشنايي با رشته مهندسي نقشه‌برداري 
 

دوره‌ آشنايي با رشته مهندسي نقشه‌برداري براي دبيران آموزش و پرروش مناطق شهر تهران برگزار گرديد.

انجمن علمي مهندسي نقشه‌برداري ايران و سازمان نقشه‌برداري كشور در راستاي توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از نقشه و اطلاعات مكاني در كشور و همچنين آشنايي هرچه بيشتر دبيران محترم جغرافيا با رشته مهندسي نقشه‌برداري دوره آموزشي آشنايي با روش‌هاي نوين تهيه نقشه، ‌سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي و سيستم تعيين موقعيت جهاني را به صورت مشترك برگزار مي‌نمايند. اين دوره‌ها به صورت 20 ساعت آموزش طي 5 جلسه براي ده نفر از دبيران هر يك از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران برگزار مي‌گردد. در هر 4 منطقه آموزش پرورش شهر تهران براي معرفي دبيران مورد نظر خود دعوت به عمل مي آيد. اولين دوره از ابتداي آذرماه سال جاري در محل سازمان نقشه‌برداري كشور برگزار ‌گرديد. هزينه‌هاي برگزاري اين دوره‌ها توسط سازمان نقشه‌برداري كشور و انجمن پرداخت مي‌گردد و شركت در دوره‌ها براي دبيران آموزش و پرورش رايگان مي‌باشد. در پايان هر دوره براي شركت كنندگان گواهي حضور در دوره به صورت مشترك توسط سازمان نقشه‌برداري كشور و انجمن صادر مي‌گردد. 


انتشارات
 

 

سامانه الکترونیکی نشریات

 


انجمن علمي مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيک ايران
Copyright © 2008-2015 By ISSGE.IR , All rights reserved / Design & Support: Nasser Khoddami